top of page
banner3.0.png

Postavy k registraci

Neznáš knižní sérii Selekce a netušíš, za koho chceš hrát? Tento přehled ti určitě rozšíří obzory a vnukne nějaké nápady. Dozvíš se také základní požadavky i pár zásad, které se vztahují k určitým postavám.

Z každé provincie se losuje jediná dívka, která bude mít příležitost soupeřit o srdce korunního prince a stává se účastnicí Selekce. V soutěži jich začíná 35 a nezáleží, zda pochází z prostších poměrů nebo denně září na obálkách časopisů, stát se účastnicí může kterákoliv, v tomto případě má fantazie vrátka plně otevřené.

Přesto existuje několik podmínek, která musí splnit, z nichž nejdůležitější mluví o čistém trestním rejstříku, věkovém rozmezí 18-24 let, bezdětnosti a svobodném stavu. V dávnějších dobách byla požadována i neposkvrněnost, ovšem tato podmínka nadále neplatí.

V samotné Selekci děvčata pochopitelně váže několik pravidel, například nesmí opustit palác bez doprovodu korunního prince, nesmí navazovat romantické vztahy s jinou osobou, sabotovat ostatní účastnice, nesmí vynášet jakékoliv důvěrné informace z paláce a další.

Selekce zdaleka není čistě o princi, účastnice se v paláci průběžně učí etiketě, tanci, později politice a dalším znalostem. Je od nich očekávána účast na společenském dění i navazování známostí se zahraničními hosty, podávání rozhovorů, případně plánování nadcházejících akcí a proto se jedná o časově náročnější postavy.

Úcastnice Selekce

chara.png

Zahranicní hosté

Ikona (20).png

Zahraniční hosté jsou ze společenského, zpravidla také politického hlediska důležité osobnosti, které nejsou zcela ztotožněné s životem běžné veřejnosti, protože valná většina pochází z řad šlechticů, prezidentů někteří náleží přímo k liniím královských rodin. Konkrétně se ve hře objevují především následníci trůnu, tedy korunní princové/princezny či jejich mladší sourozenci (princové, princezny), nižší šlechta (vévoda, hrabě, vikomt apod.), vítaní jsou ovšem i diplomaté nebo doprovod aneb dvorní dámy a osobní strážci.

Všechny tyto osoby mají vzhledem ke svému postavení odpovídající vzdělání, které zpravidla probíhá v podání soukromých učitelů a zaměřuje se k oblastem etikety, politiky, ekonomiky, historie, jazyků a další. Je od nich očekávána určitá úroveň, pokud se pohybují na veřejnosti, především na společenských akcích, kde svou zemi reprezentují a jejich skutky mohou pozitivně i negativně ovlivnit vztahy mezi zeměmi. Do Illéi mnoho zahraničních hostů míří z politického hlediska, někteří baží navázat nová spojenectví nebo najít vhodného partnera.

Registraci zahraničního hosta je nutné předem oznámit. Hráči mají možnost ujmout se volných zemí a rozvíjet jejich děj v dalších ročnících, všechno však podléhá schválení admina.

K nejdůležitějším zaměstnancům patří strážci, kteří svou pozici nedostali zadarmo a museli úspěšně projít výcvikem v Hudsonu, přičemž k ochraně královské rodiny se většinou vybírají ti s nejlepšími výsledky. Strážci ve službě povinně nosí uniformu a pokud to není nutné, nenavazují konverzaci s kolemjdoucími osobami, jsou v zásadě tiší pozorovatelé a ochránci.

Pohodlí královské rodině, zahraničním hostům a účastnicím Selekce zajišťují komorné/komorníci nebo dvorní dámy. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že dvorní dámy slouží královně či princezně a jsou její věrnou pravou rukou. Většinou jsou do této pozice jmenovány a kladou se na ně vyšší požadavky z hlediska vzdělání i chování. Komorné/komorníci mají na starost účastnice Selekce a zahraniční hosty, ovšem nejsou oddaní čistě těmto osobám a slouží všem, kteří o jejich pomoc požádají.

V paláci lze objevit taktéž lékaře, zdravotní sestry, zahradníky, stájníky a trenéry koní, služebné, švadleny, kuchaře, illejské diplomaty, rádce a spoustu dalších. Je nutné pamatovat, že zaměstnanci musí k osobám s vyšším postavením přistupovat s respektem a jsou zváni pouze na některé společenské akce.

Zamestnanci paláce

Ikona (21).png

Obyvatelé Angeles

Ikona (22).png

V případě těchto postav není třeba váhat zapojit a naplno využít fantazii, protože obyvatelé Angeles nabízí skutečně široký záběr a můžete hrát téměř za kohokoliv. Slavní herci, tanečníci a zpěváci, podnikatelé, lektoři, barmani, prodavači, policisté, studenti, všechna tato povolání a nespočet dalších lze využít. V naší hře nenaleznete rebely, ovšem královská rodina se momentálně netěší největší přízni a máte příležitost hrát za onoho občana, kterému Schreave dvakrát nevoní.

Všechno má však vlastní negativa a obyvatelé Angeles mají striktně omezený přístup do paláce, hrát s těmito postavami můžete pouze v označených místnostech, kde probíhají prohlídky veřejnosti. Také nejsou zváni na společenské akce v paláci a zúčastnit se mohou pouze těch ve městě. K urozeným osobám musí samozřejmě přistupovat s úctou a respektem, v tomto dodržují stejná pravidla jako zaměstnanci.

Nikde však není psáno, že za takovou postavu se nevyplatí hrát, naopak záleží pouze na kreativitě a vynalézavosti daného hráče.

bottom of page