top of page
banner3.0.png

Neznáš knižní sérii Selekce a netušíš, za koho chceš hrát? Tento přehled ti určitě rozšíří obzory a vnukne nějaké nápady. Dozvíš se také základní požadavky i pár zásad, které se vztahují k určitým postavám. Níže na stránce se dočteš více o důležitých organizacích, co v Illéi existují.

Přehled charakterů a organizace

Z každé provincie se losuje jediná dívka, která bude mít příležitost soupeřit o srdce korunního prince a stává se účastnicí Selekce. V soutěži jich začíná 35 a nezáleží, zda pochází z prostších poměrů nebo denně září na obálkách časopisů, stát se účastnicí může kterákoliv, v tomto případě má fantazie vrátka plně otevřené.

Přesto existuje několik podmínek, která musí splnit, z nichž nejdůležitější mluví o čistém trestním rejstříku, věkovém rozmezí 18-24 let, bezdětnosti a svobodném stavu. V dávnějších dobách byla požadována i neposkvrněnost, ovšem tato podmínka nadále neplatí.

V samotné Selekci děvčata pochopitelně váže několik pravidel, například nesmí opustit palác bez doprovodu korunního prince, nesmí navazovat romantické vztahy s jinou osobou, sabotovat ostatní účastnice, nesmí vynášet jakékoliv důvěrné informace z paláce a další.

Selekce zdaleka není čistě o princi, účastnice se v paláci průběžně učí etiketě, tanci, později politice a dalším znalostem. Je od nich očekávána účast na společenském dění i navazování známostí se zahraničními hosty, podávání rozhovorů, případně plánování nadcházejících akcí a proto se jedná o časově náročnější postavy.

Účastnice Selekce

chara.png

Zahraniční hosté

Ikona (20).png

Zahraniční hosté jsou ze společenského, zpravidla také politického hlediska důležité osobnosti, které nejsou zcela ztotožněné s životem běžné veřejnosti, protože valná většina pochází z řad šlechticů, prezidentů někteří náleží přímo k liniím královských rodin. Konkrétně se ve hře objevují především následníci trůnu, tedy korunní princové/princezny či jejich mladší sourozenci (princové, princezny), nižší šlechta (vévoda, hrabě, vikomt apod.), vítaní jsou ovšem i diplomaté nebo doprovod aneb dvorní dámy a osobní strážci.

Všechny tyto osoby mají vzhledem ke svému postavení odpovídající vzdělání, které zpravidla probíhá v podání soukromých učitelů a zaměřuje se k oblastem etikety, politiky, ekonomiky, historie, jazyků a další. Je od nich očekávána určitá úroveň, pokud se pohybují na veřejnosti, především na společenských akcích, kde svou zemi reprezentují a jejich skutky mohou pozitivně i negativně ovlivnit vztahy mezi zeměmi. Do Illéi mnoho zahraničních hostů míří z politického hlediska, někteří baží navázat nová spojenectví nebo najít vhodného partnera.

Registraci zahraničního hosta je nutné předem oznámit. Hráči mají možnost ujmout se volných zemí a rozvíjet jejich děj v dalších ročnících, všechno však podléhá schválení admina.

K nejdůležitějším zaměstnancům patří strážci, kteří svou pozici nedostali zadarmo a museli úspěšně projít výcvikem v Hudsonu, přičemž k ochraně královské rodiny se většinou vybírají ti s nejlepšími výsledky. Strážci ve službě povinně nosí uniformu a pokud to není nutné, nenavazují konverzaci s kolemjdoucími osobami, jsou v zásadě tiší pozorovatelé a ochránci.

Pohodlí královské rodině, zahraničním hostům a účastnicím Selekce zajišťují komorné/komorníci nebo dvorní dámy. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že dvorní dámy slouží královně či princezně a jsou její věrnou pravou rukou. Většinou jsou do této pozice jmenovány a kladou se na ně vyšší požadavky z hlediska vzdělání i chování. Komorné/komorníci mají na starost účastnice Selekce a zahraniční hosty, ovšem nejsou oddaní čistě těmto osobám a slouží všem, kteří o jejich pomoc požádají.

V paláci lze objevit taktéž lékaře, zdravotní sestry, zahradníky, stájníky a trenéry koní, služebné, švadleny, kuchaře, illejské diplomaty, rádce a spoustu dalších. Je nutné pamatovat, že zaměstnanci musí k osobám s vyšším postavením přistupovat s respektem a jsou zváni pouze na některé společenské akce.

Zaměstnanci paláce

Ikona (21).png

Obyvatelé Angeles

Ikona (22).png

V případě těchto postav není třeba váhat zapojit a naplno využít fantazii, protože obyvatelé Angeles nabízí skutečně široký záběr a můžete hrát téměř za kohokoliv. Slavní herci, tanečníci a zpěváci, podnikatelé, lektoři, barmani, prodavači, policisté, studenti, všechna tato povolání a nespočet dalších lze využít. V naší hře nenaleznete rebely, ovšem královská rodina se momentálně netěší největší přízni a máte příležitost hrát za onoho občana, kterému Schreave dvakrát nevoní.

Všechno má však vlastní negativa a obyvatelé Angeles mají striktně omezený přístup do paláce, hrát s těmito postavami můžete pouze v označených místnostech, kde probíhají prohlídky veřejnosti. Také nejsou zváni na společenské akce v paláci a zúčastnit se mohou pouze těch ve městě. K urozeným osobám musí samozřejmě přistupovat s úctou a respektem, v tomto dodržují stejná pravidla jako zaměstnanci.

Nikde však není psáno, že za takovou postavu se nevyplatí hrát, naopak záleží pouze na kreativitě a vynalézavosti daného hráče.

New Order

Jedná se o skupinu vzbouřenců, kteří na sebe začali aktivně upozorňovat zhruba před osmi lety. Ke zformování však došlo o mnoho dříve, a to již v době, kdy skončila éra Tierneyovců. Zakladatelem a dosavadním vůdcem je Lorran Carvalho, kterému se podařilo shromáždit právě bývalé přívržence Jonathana Tierneyho, ovšem postupně se v řadách New Order začali objevovat i další, zejména lidé, kterým nevoněly rozboje o moc vyšších vrstev a zároveň to, že největší cenu vždy zaplatí obyčejní občané. Ať jsou to již následky válečného tažení či rozdělování společnosti na základě lží, jak se v minulosti stalo. 
 

Těchto okolností Lorran zdařile využil a všem slíbil nastolení nového řádu, spravedlivého, kde sesadí Schreave, ke kterým on sám chová svou osobní zášť a zároveň se zbaví všech vlivných, kteří ke královské rodině zachovají věrnost. 
 

Jak samo vyplývá, hlavním terčem New Order je šlechtická vrstva, na kterou se odehrálo nejvíce dobře organizovaných a naplánovaných ozbrojených útoků. Jak se zdá, časem se však vzbouřenci stávají drzejší a také silnější, neboť se mnohem častěji objevují pokusy o proniknutí do paláce, z nichž několik slavilo úspěch.
 

Z obecného hlediska není New Order v očích veřejnosti oblíbený, ačkoli je zaujat proti šlechtě, občas se stává, že k úhoně přijde i obyčejný člověk, nebo minimálně jejich majetek, což NO považuje za cenu boje za nový pořádek. Na druhou stranu je oslavován v kriminálním světě, neboť je úzce propojen s illejským podsvětím i černým trhem, kde si dle odhadů zajišťují největší příjem financí i zbraní. Není známo, kolik členů skupina čítá. V dnešní době nejspíš verbují kohokoliv, kdo je ochoten vzít do ruky zbraň a bojovat za jejich ideály nebo se podílet na nelegálních aktivitách.

Charakteristickým znakem New Order je vyobrazení meče s korunou, jenž je často zanecháván na místech útoku jako krvavá vizitka. Někteří stoupenci si tento symbol nechávají vytetovat, většinou na hůře viditelných místech, kde nevzbudí pozornost.

Nový projekt (3).png

"Order Is, 

Heaven's First Law."

Kingsman

Tento název je spojován s illejskou tajnou službou, jejíž založení stálo na narůstajícím útlaku vzbouřenců a hlavním cílem je také účinná obrana vůči New Order, nevyjímaje jeho potlačení. Je to teprve pět let, co byl Kingsman založen, a to královskou rodinou, které je také přímo podřízen.

Jedinou cestou, jak se stát členem tajné služby je život obětovaný armádě. Noví kadeti musí dokončit středoškolské vzdělání a projít čtyřletým základním výcvikem v Hudsonu, ovšem do služeb Kingsman jsou vybráni pouze ti s nejlepšími výsledky. Plnohodnotným členem Kingsman se muži stávají ve 23 letech, kdy je ukončen speciální výcvik.

Činnosti Kingsman sahají do několika odvětví, kam jsou vojáci přidělováni na základě schopností. Někteří se pohybují v terénu a získávají informace v utajení, někdo má za úkol sledovat určité osoby a mapovat činnosti organizací podezřelých ze spolupráce s NO, zatímco jiní se nachází v centrálním středisku, kde lze nalézt hlavní IT oddělení, které blokuje hackerské útoky na vládní servery, a naopak se snaží nabourat do New Order. Vedlejší, ovšem nijak méně důležitou činností Kingsman je ochrana královské rodiny, obvykle je doprovází na větších veřejných událostech či během návštěv v provinciích.

Tajná služba je vázaná přísnými pravidly, z nichž je nedůležitější mlčenlivost o veškeré činnosti. Nikdo nesmí hovořit o jeho funkci v této organizaci či interních informacích, totožnosti ostatních Kingsmanů apod., což je vnímáno za vlastizradu. Velmi důležitou zásadou je to, že Kingsmani nikdy neutíkají z boje a musí se obětovat za člena královské rodiny v ohrožení života, když neexistuje jiné východisko z krizové situace. Za toto porušení hrozí trvalé vyřazení ze služby. Trestá se také neuposlechnutí rozkazu nadřízeného i další menší prohřešky, které mohou skončit napomenutím, dočasným vyřazením ze služby i vojenským soudem.

Po dobu trvání Selekce je několik členů Kingsman přirazeno do paláce, aby se posílila bezpečnost.

KINGSMAN (3) (1).png

"I Love the Name of Honor,

 More Than I Fear Death."

paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting
paper-cherry-blossom-watercolor-painting

Organizace

bottom of page