top of page
banner3.0.png

Jako všude jinde i pravidla zde existují kvůli udržení řádu. Registrací postavy se zavazujete k jejich dodržování, pokud tento krok vynecháte, na nevědomost nebude brán zřetel!

Pravidla

Obecná pravidla

 • Admini mají právo pravidla průběžně doplňovat a nemají povinnost změny vždy hlásit.

 • Kopírování jakéhokoliv obsahu stránek je ZAKÁZÁNO a nárokujeme si AUTORSKÁ PRÁVA!

 • Doporučený minimální věk hráčů je 15 let – v průběhu hry se mohou vyskytnou náměty s násilnou nebo sexuální tématikou. Admini nenesou žádnou zodpovědnost za mladší hráče, kteří se zaregistrují nebo budou o svém věku lhát.

 • Nezáleží, jestli hrajete princeznu nebo obyčejnou služku – všichni hráči jsou si rovni.

 • Nebudeme trpět roznášení pomluv, shazování a jakékoliv napadání ostatních hráčů! Jestli se vyskytne nějaký spor, bude Vám učiněna křivda apod., vždycky to řešte PŘÍMO přes adminy!

 • Hráč NEMUSÍ mít předchozí zkušenosti s RPG nebo znát knižní sérii Selekce, všechno rádi naučíme.

 • Neznalost pravidel neomlouvá a nebude na to brát zřetel, pokud pravidla porušíte.

 • První porušení pravidel znamená NAPOMENUTÍ, druhé porušení OMEZENÍ ÚČASTI NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH/HER na dobu stanovenou adminy, třetí porušení BAN.

Registrace

Discord

 • Určité kanály na discordu jsou zamčené a přístupné pouze registrovaným hráčům z důvodu omezení případného vynášení či dokonce zneužívání informací.

 • Je zakázáno používat hrubé výrazy včetně vulgarismů, vyvolávat hádky apod.!

 • Nezatahujte osobní problémy do veřejného kanálu a nezatěžujte tím ostatní hráče. Chápeme, že život je občas pod psa, ale reálné strasti patří do reálného světa, nikoliv RPG komunity.

 • Bez povolení nezasílejte ničí reálné fotografie a nezveřejňujte jejich osobní informace!

 • Je povolená registrace 5 postav na jednoho hráče.

 • Po příchodu na discord máte 1 MĚSÍC na odeslání registrace! Pokud během této doby neprojevíte žádnou snahu stvořit charakter, budete adminy VYHOZENI ze serveru. Kdybyste registraci přehodnotili, vrátit se samozřejmě můžete, nejedná se o ban.

 • Nejsou povolené charaktery z knižní série a používání stejných jmen – určitě jste dostatečně kreativní k vymyšlení něčeho originálního.

 • Admini mají 7 dní na vyřízení registrace a případně Vás mohou požádat o přepsání nevyhovujících částí.

 • Registrace na fórum provádějte teprve po schválení postavy.

Zásady her

RPG

 • Nechceme vidět hotová ztělesnění dokonalosti aneb MARY SUE. Tyto postavy Vám nebudou schváleny, neboť každá osoba mívá nějaké špatné vlastnosti, takže na to nezapomeňte.

 • Dodržujte KŘIŠŤÁLOVOU STĚNU. Od hráčů můžete zjistit, že vyhrajete Selekci, ale neexistuje, aby se Vaše postava rovnou nastěhovala do komnaty prince, dokud se danou informaci nedozví prostřednictvím HRY.

 • Nejsme RPG super hrdinů, a tudíž Vaše postava neovládá TELEPORT – může být pouze na jednom místě. Pokud někam přijde, musí také odejít, než začnete hrát jinde. Výjimkou jsou společenské akce, tehdy je povolena účast JEDNÉ z postav, která je zároveň v soukromé hře.

 • Nesmíte zabít nebo způsobit jakoukoliv fyzickou újmu VLASTNÍM i CIZÍM postavám bez souhlasu adminů a hráče, kterého se to týká!

 • Přímé ovlivňování cizích postav není povoleno – nelze napsat, že po někom mrsknete skleničkou a deset střepů se postavě zapíchne rovnou do oka. Nechte nejdřív zareagovat druhého hráče.

 • Každý hráč může vlastnit maximálně 2 zahraniční země.

 • Zakazuje se domlouvání vztahů! Výjimkou jsou pouze zásnuby zahraničních hostů v rámci navázání spojenectví, o čemž musíte vždy předem informovat adminy!

 • Jste povinni začátek i konec her hlásit v discordovém kanálu hlaseni-her.

 • V průběhu hry musíte dělat screenshoty, které následně zašlete na email selectionempireofillea@gmail.com – adminům tím pomáháte udržovat přehled o dění mezi postavami.

 • Po dohrání hry jste povinni místnost vymazat.

 • Je ideální, když hry trvají maximálně 7 dní – berte ohled na ostatní hráče, kteří mohou mít zájem hrát v dané místnosti. Samozřejmě pokud aktivně hrajete a potřebujete více času, stačí o tom spravit adminy, v opačném případě mají právo po 5 dnech Vaše hry ukončit!

 • Společenské akce trvají 3 dny, zpravidla pátek-neděle, ale admin nebo hráč korunního prince mají právo akci dle potřeby posunout, případně prodloužit.

Příspěvky

 • VYPRAVĚČ je nejmocnější existence, kterou si dokážete představit a tím pádem jako jediný může ovlivňovat Vaše postavy a vývin děje např. kvůli zpestření hry. Jste povinni na příspěvky vypravěče reagovat! Povolení jej hrát mají pouze admini, nikoliv hráči!

 • Vždy dodržujte POSLOUPNOST příspěvků. Někteří hráči datlují rychlostí blesku, zatímco jiní potřebují více času a nechceme vidět situace, kdy nedostanou prostor zareagovat. Ve skupinových hrách jednoduše určete, kdo píše první, druhý apod. a toto pořadí dodržujte.

 • Přísně se zakazuje STALKOVAT hry ostatních! Jestli vstoupíte do herní místnosti, musíte se do hry zapojit. Pokud zjistíme, že vesele chodíte číst cizí hry, riskujete velmi rychlou cestu k ZABANOVÁNÍ.

 • Do HVĚZDIČEK píšeme to, co postava DĚLÁ a používáme TŘETÍ OSOBU. Mezi LOMÍTKA píšeme MYŠLENKY postavy. ŘEČ postavy není NIČÍM ohraničená.

 • Každý příspěvek musí mít minimální délku 5 řádků.

 • Noví hráči mají možnost dobrovolně absolvovat zkušební hru, kde si ověří, zda zvládnou napsat plnohodnotný příspěvek dle určených pravidel.

 • Admin si vyhrazuje právo zkontrolovat hry nových hráčů a upozornit na chyby, kterých se musí vyvarovat.

*S potutelným úsměvem odloží pero a očima naposledy přeběhne elegantně napsané řádky.* /Doufám, že brzy odpoví./ *Pomyslí si, když papír přehne a vloží do obálky, kterou pečlivě zapečetí.* Odnesete to princi, prosím? *Požádá svou komornou a dopis jí předá.*

Správně napsaný příspěvek

bottom of page