top of page
banner3.0.png

Pravidla

Jako všude jinde i pravidla zde existují kvůli udržení řádu. Registrací postavy se zavazujete k jejich dodržování, pokud tento krok vynecháte, na nevědomost nebude brán zřetel!

pngwing_edited.png

Obecná pravidla

 1. Admini mají právo pravidla průběžně doplňovat a nemají povinnost změny vždy hlásit.

 2. Kopírování jakéhokoliv obsahu stránek je ZAKÁZÁNO a nárokujeme si AUTORSKÁ PRÁVA!

 3. Doporučený minimální věk hráčů je 15 let – v průběhu hry se mohou vyskytnou náměty s násilnou nebo sexuální tématikou. Admini nenesou žádnou zodpovědnost za mladší hráče, kteří se zaregistrují nebo budou o svém věku lhát.

 4. Nezáleží, jestli hrajete princeznu nebo obyčejnou služku – všichni hráči jsou si rovni.

 5. Nebudeme trpět roznášení pomluv, shazování a jakékoliv napadání ostatních hráčů! Jestli se vyskytne nějaký spor, bude Vám učiněna křivda apod., vždycky to řešte PŘÍMO přes adminy!

 6. Hráč NEMUSÍ mít předchozí zkušenosti s RPG nebo znát knižní sérii Selekce, všechno rádi naučíme.

 7. Neznalost pravidel neomlouvá a nebude na to brát zřetel, pokud pravidla porušíte.

 8. První porušení pravidel znamená NAPOMENUTÍ, druhé porušení OMEZENÍ ÚČASTI NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH/HER na dobu stanovenou adminy, třetí porušení BAN.

66da1cd4d16d100b61ba36ecdfee2348_edited.
pngwing_edited.png
pngwing_edited.png

Pravidla discordu a registrací

 1. Určité kanály na discordu jsou zamčené a přístupné pouze registrovaným hráčům z důvodu omezení případného vynášení či dokonce zneužívání informací.

 2. Je zakázáno používat hrubé výrazy včetně vulgarismů, vyvolávat hádky apod.!

 3. Nezatahujte osobní problémy do veřejného kanálu a nezatěžujte tím ostatní hráče. Chápeme, že život je občas pod psa, ale reálné strasti patří do reálného světa, nikoliv RPG komunity.

 4. Bez povolení nezasílejte ničí reálné fotografie a nezveřejňujte jejich osobní informace!

 5. Je povolená registrace 4 postav na jednoho hráče.

 6. Po příchodu na discord máte 1 MĚSÍC na odeslání registrace! Pokud během této doby neprojevíte žádnou snahu stvořit charakter, budete adminy VYHOZENI ze serveru. Kdybyste registraci přehodnotili, vrátit se samozřejmě můžete, nejedná se o ban.

 7. Nejsou povolené charaktery z knižní série a používání stejných jmen – určitě jste dostatečně kreativní k vymyšlení něčeho originálního.

 8. Admini mají 7 dní na vyřízení registrace a případně Vás mohou požádat o přepsání nevyhovujících částí.

 9. Registrace na fórum provádějte teprve po schválení postavy.

66da1cd4d16d100b61ba36ecdfee2348_edited.
pngwing_edited.png

Pravidla her

 1. Nechceme vidět hotová ztělesnění dokonalosti aneb MARY SUE. Tyto postavy Vám nebudou schváleny, neboť každá osoba mívá nějaké špatné vlastnosti, takže na to nezapomeňte.

 2. Dodržujte KŘIŠŤÁLOVOU STĚNU. Od hráčů můžete zjistit, že vyhrajete Selekci, ale neexistuje, aby se Vaše postava rovnou nastěhovala do komnaty prince, dokud se danou informaci nedozví prostřednictvím HRY.

 3. Zakazuje se domlouvání vztahů! Výjimkou jsou pouze zásnuby zahraničních hostů v rámci navázání spojenectví, o čemž musíte vždy předem informovat adminy!

 4. Jste povinni začátek i konec her hlásit v discordovém kanálu hlaseni-her.

 5. V průběhu hry musíte dělat screenshoty, které následně zašlete na email selectionempireofillea@gmail.com – adminům tím pomáháte udržovat přehled o dění mezi postavami.

 6. Po dohrání hry jste povinni místnost vymazat.

 7. Nejsme RPG super hrdinů, a tudíž Vaše postava neovládá TELEPORT – může být pouze na jednom místě. Pokud někam přijde, musí také odejít, než začnete hrát jinde. Výjimkou jsou společenské akce, tehdy je povolena účast JEDNÉ z postav, která je zároveň v soukromé hře.

 8. Nesmíte zabít nebo způsobit jakoukoliv fyzickou újmu VLASTNÍM i CIZÍM postavám bez souhlasu adminů a hráče, kterého se to týká!

 9. Přímé ovlivňování cizích postav není povoleno – nelze napsat, že po někom mrsknete skleničkou a deset střepů se postavě zapíchne rovnou do oka. Nechte nejdřív zareagovat druhého hráče.

 10. Je ideální, když hry trvají maximálně 5 dní – berte ohled na ostatní hráče, kteří mohou mít zájem hrát v dané místnosti. Samozřejmě pokud aktivně hrajete a potřebujete více času, stačí o tom spravit adminy, v opačném případě mají právo po 5 dnech Vaše hry ukončit!

 11. Společenské akce trvají 3 dny, zpravidla pátek-neděle, ale admin nebo hráč korunního prince mají právo akci dle potřeby posunout, případně prodloužit.

66da1cd4d16d100b61ba36ecdfee2348_edited.
pngwing_edited.png
pngwing_edited.png

Pravidla RPG príspevku

 1. Vypravěč je nejmocnější existence, kterou si dokážete představit a tím pádem jako jediný může ovlivňovat Vaše postavy a vývin děje např. kvůli zpestření hry. Jste povinni na příspěvky vypravěče reagovat! Povolení jej hrát mají pouze admini, nikoliv hráči!

 2. Vždy dodržujte POSLOUPNOST příspěvků. Někteří hráči datlují rychlostí blesku, zatímco jiní potřebují více času a nechceme vidět situace, kdy nedostanou prostor zareagovat. Ve skupinových hrách jednoduše určete, kdo píše první, druhý apod. a toto pořadí dodržujte.

 3. Přísně se zakazuje STALKOVAT hry ostatních! Jestli vstoupíte do herní místnosti, musíte se do hry zapojit. Pokud zjistíme, že vesele chodíte číst cizí hry, riskujete velmi rychlou cestu k ZABANOVÁNÍ.

 4. Do HVĚZDIČEK píšeme to, co postava DĚLÁ a používáme TŘETÍ OSOBU. Mezi LOMÍTKA píšeme MYŠLENKY postavy. ŘEČ postavy není NIČÍM ohraničená.

Příklad správně napsaného RPG příspěvku:

*S potulným úsměvem odloží pero a očima naposledy přeběhne elegantně napsané řádky.* /Doufám, že brzy odpoví./ *Pomyslí si, když papír přehne a vloží do obálky, kterou pečlivě zapečetí.* Odnesete to princi, prosím? *Požádá svou komornou a dopis jí předá.*

66da1cd4d16d100b61ba36ecdfee2348_edited.
bottom of page